Magyar Zenészbázis Egyesület
A valódi zenész érdekvédelem

 

Az Egyesület céljai

Dots

Az Egyesület célja a zenei alkotók és előadók, a zeneszerzők és szövegírók, zenei producerek széleskörű, önálló és független érdekképviselete, érdekvédelme, valamint érdekérvényesítése. Az Egyesület céljául tűzi ki továbbá a magyar zenei kultúra értékeinek médiumokban történő minél nagyobb mértékű megjelenítését, valamint a magyar zene közmegbecsültségének emelését.

Az Egyesület céljainak elérése érdekében

  • aktívan részt vesz a közös jogkezelés hazai rendszerének fejlesztése-, jobbítása érdekében, korszerű és innovatív megoldások keresésében, az egyenlőség, méltányosság és az erkölcsi megalapozottság jegyében, a nemzetközi irányelvekkel és jogkörnyezettel összhangban, figyelemmel a jogdíj fizetésre kötelezettek körülményeire is;
  • a zenésztársadalom életét érintő kérdésekben rendszeresen tájékoztat, aktívan közreműködik tagjai jogtudatosságának formálásában;
  • együttműködik a zenésztársadalom életére hatást gyakorló szervezetekkel, valamint a jogalkotó és döntéshozó orgánumokkal, és a kitűzött célok elérése érdekében a lehetséges megoldások keresésére, érdekérvényesítésre törekszik;
  • a zenésztársadalomra, mint egymástól függő és egymással szimbiotikus kölcsönhatásban működő részek egységére tekint, ezért az egyéni érdekeken túlmutató közjó állapotának megteremtésére törekszik;
  • a szakmai egység és összetartás megteremtésének érdekében az egymástól távolabb állókat összhangba hozni igyekszik;
  • támogatja az új tehetségek médiumokban, rendezvényken és egyéb lehetséges, minél szélesebb körben történő bemutatását, melynek érdekében a célt megvalósító lehetőségek után kutat, lehetőségeihez mérten támogatja az ilyen programok létrehozását;
  • támogatja a hangszeres zenetanulást és az alkotómunka elsajátításának művelését, valamint keresi annak népszerűsítési lehetőségeit;
  • lehetőségeihez mérten ismeretterjesztő tevékenységet folytat a tradícionális és a legkorszerűbb alkotóművészeti tevékenységek bemutatására;
  • a zenei alkotók, zeneszerzők, szövegírók, előadók, zenei producerek számára élethosszig tartó, méltó szakmai- és egzisztenciális biztonságot jelentő életkörülményeket megteremtő megoldásokra törekszik, és ennek érdekében együttműködik minden olyan társadalmi, állami és egyéb szervezettel, természetes személlyel, mely az egyesületet céljainak elérésében segíti.

A Magyar Zenészbázis Egyesület Alapszabálya letölthető INNEN.